صادرات لوازم آرایشی ترکیه به یک میلیارد دلار نزدیک شد